Zespół Interdyscyplinarny
Baza danych instytucji i organizacji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie

Gmina Krasnystaw

  • Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnym stawie, Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 
  • Gminny Zespół Interdyscyplinarny, Urząd Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4, 
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. M. Konopnickiej 4, 

 

Więcej…
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, iż wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 22 lutego - 27 lutego 2016 r. "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Więcej…
 
Nieodpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin
W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż osoby te mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Więcej…
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
 
Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 
24 lutego – 1 marca 2014 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. 
Dyżury będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 
10.00 – 18.00, natomiast w sobotę w godzinach 10.00 – 13.00.
 
Więcej…
 
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Krasnystaw
W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, działając na podstawie uchwały Nr VI/27/11 Rady Gminy z dnia 22 marca 2011 w sprawie określenia  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krasnymstawie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Więcej…
 
Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010)