Ważne numery
Zmiana wielkości tekstu

Posterunek Policji
ul. Okrzei 11
22-300 Krasnystaw
tel. 82 575 62 10
tel. alarmowe: 997, 112

Sąd Rejonowy Wydzial rodzinny i nieletnich
ul. Poniatowskiego 31
22-300 Krasnystaw
tel. 82 576 28 01 do 04 wew. 225
fax 82 576 68 81

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
ul. Piłsudskiego 9
22-300 Krasnystaw
tel. 82 576 22 81, 576 67 00

Europejski Fundusz Społeczny
Regionalny Ośrodek w Lublinie
Al. Racławickie 22
20-037 Lublin
tel. 81 533 12 17, 533 12 18
fax 81 533 12 18

Ośrodek Zdrowia
ul. Sobieskiego 4
22-300 Krasnystaw
tel. 82 576 44 99

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
ul Szkolna 16
22-124 Lublin
tel. 81 53 10 500 do 502
fax 81 53 10 528

Caritas Diecezji
Centrala Archidiecezjalna
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
22-950 Lublin
tel. 81 532 20 12, 534 66 22, 532 81 94
fax 81 532 81 94

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sobieskiego 3
22-300 Krasnystaw
tel. 82 576 72 97
fax 82 576 72 97

Powiatowy Urząd Pracy
ul Mostowa 4
22-300 Krasnystaw
tel. 82 576 69 17, 576 60 62, 576 62 67
fax 82 576 60 30

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
www.niebieskalinia.pl
0 801 12-00-02 (płatny pierwszy impuls)
Prawnik: poniedziałek i wtorek 17.00-21.00
pod numerem telefonu 0-22/ 666 28 50.

Centrum Praw Kobiet
ul. Wilcza 60 m. 19, Warszaaw, tel. 652-01-17, 622-25-17
http://free.ngo.pl/temida
poniedziałek, środa, czwartek 9.00-17.00
wtorek 9.00-19.00
piątek 9.00-16.00
telefon dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją – 621-35-37
poniedziałek-piątek 10.00-15.00
czwartek 11.00-16.00 - porady prawne
Pomoc prawna i psychologiczna: doradztwo, pisanie pism procesowych, asystowanie przy kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Centrum Dziecka i Rodziny
Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59, Warszawa
tel. 616-02-68, 616-03-14
poniedziałek – czwartek 9.00-18.00, piątek 9.00 – 17.00
Diagnozowanie i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie, pomoc psychologiczna, poradnictwo prawne w sprawach rodzinnych.

Centrum Pomocy Dzieciom
„Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Mazowiecka 12 lok. 25, Warszawa
tel. 826-14-34, 826-88-62
www.fdn.pl
Pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna dla dzieci – ofiar przestępstw.

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010)