ESP
Zmiana wielkości tekstu

Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza on-line bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego. Przesłanie dokumentu wiąże się z koniecznością założenia prywatnego konta na platformie ePUAP (http://epuap.gov.pl). W załączniku dostępna instrukcja zakładania konta, założenie takiego konta jest bezpłatne. Warunki wysłania dokumentów elektronicznych dostarczanych do GOPS:

1.Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

2. Akceptowalne formaty załączników to:
a.     DOC, RTF
b.     XLS
c.     CSV
d.     TXT
e.     GIF, TIF, BMP, JPG
f.      PDF
g.     ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

5. Po uprzednim założeniu konta na e-PUAP klikając na poniższym linku zostaną Państwo przeniesieni na stronę Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie skąd można przesłać wniosek w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

 

 

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010)