Dodatek energetyczny
Zmiana wielkości tekstu
W związku ze zmianą ustawy z dnia 26 lipca 2013r. Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz. 984) od dnia 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje dodatek energetyczny.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2017r. (M.P. z 2017r., poz. 394) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r. dla gospodarstwa:
  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi -11,22 zł miesięcznie
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,58 zł miesięcznie
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł miesięcznie

        wniosek
 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010)